Mireille Rikken

Ik ben Mireille Rikken, geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige.  
Mijn loopbaan begint in het primair onderwijs. Daar heb ik naast het lesgeven vijftien jaar in het schoolmanagement gezeten. De laatste acht jaar heb directietaken uitgevoerd. In deze acht jaar heb ik gezien en ervaren hoe er omgegaan wordt met langdurig verzuim van collega’s in het onderwijs. Dit heeft mij aan het denken gezet en ervoor gezorgd dat ik arbeidsdeskundige ben geworden. Na het onderwijs heb ik ruim een jaar als arbeidsdeskundige gewerkt op het UWV Werkbedrijf in Arnhem. Hierna heb ik de stap mogen zetten naar Radmer Arbeidsadvies en Radmer Mens en Werk.

Bij Radmer Arbeidsadvies ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige en re-integratiedeskundige. Binnen Radmer Mens en Werk werk ik als (herstel)coach voor bij stress, burn-out en overbelasting. Bij herstelcoaching maak ik gebruik van ‘strategisch coachen’ en het ‘acht stappenplan bij stress en burn-out’. Ik vind het hierbij van belang goed te luisteren naar de cliënt en in een samenwerking op zoek te gaan naar de juiste stappen voor een duurzaam herstel in een passende werkomgeving rekening houdend met de mogelijkheden en de onmogelijkheden.

Mijn motivatie voor herstelcoaching is ontstaan in het onderwijs. Daar heb ik gezien hoe belangrijk het is om mensen goed te begeleiden terug naar werk. Vanaf het begin betrokken zijn is hierbij van groot belang en zorgt voor een traject waarin de stappen duidelijk zijn. Ik ondersteun in dit proces het herstel terug naar eigen werk en/of ander werk. Dat doe ik vanuit mijn ervaring, mijn professionaliteit, kennis, en de juiste aandacht.

Mocht u mij hierover willen spreken dan hoor ik dat graag!