Blog

Yanouque Brouwer Nieuws

Mireille Rikken, arbeidsdeskundige, re-integratiebegeleider en herstelcoach, vertelt over haar ervaringen in het werkveld.

Na de eerste 6 weken verzuim…….

Momenteel begeleid ik een cliënt bij zijn terugkeer naar eigen of ander werk. Hij heeft veel meegemaakt de afgelopen jaren en is vooral gericht op zijn herstel en werkt hier hard aan. Inmiddels nadert de WIA-aanvraag en is de cliënt allesbehalve in staat om de stap richting werk te zetten. Zijn herstel gaat langzaam vooruit. Het ziet er niet naar uit dat hij voor het einde van de wachttijd terug kan keren in zijn eigen functie. Een andere functie bij een andere werkgever is nu niet haalbaar gezien zijn belastbaarheid. Na de WIA-aanvraag houdt de begeleiding van mij op. Dan is het aan het UWV. Tenzij er sprake is van eigen risico drager , maar hoe gaat het dan…..?

Waarom ontstaan er bij veel organisaties vooral pas na een jaar verzuim mogelijkheden om iemand te begeleiden? Ik ben echt van mening dat vooral na de eerste 6 weken herstelcoaching van enorme meerwaarde kan zijn waardoor terugkeer naar de eigen functie veel meer kansen krijgt. Of het wordt veel eerder duidelijk dat de eigen functie niet meer gaat lukken en wat wel.

Dit geldt hetzelfde bij eigen risico dragers na de WIA-aanvraag. Zet de begeleiding door!

Mijn cliënt hierboven heeft nog 6 tot 9 maanden nodig om er weer te zijn. Zijn kwaliteiten zijn gevraagd op de huidige arbeidsmarkt. Laat mij hem coachen in zijn herstel en in de zoektocht naar een passende functie. Ik heb hem leren kennen als iemand met veel waardevolle capaciteiten en ben ervan overtuigd dat het goed komt.

Ik ben echt van mening dat herstelcoaching na 6 weken uitval en ook in spoor 3 een grote meerwaarde, voor werknemer en werkgever, is. Uiteindelijk wordt iedereen er beter van. 

Mocht je hierover vragen hebben dan hoor ik ze graag!”