Burn-out begeleiding volgens STECR Werkwijzer

Yanouque Brouwer Nieuws

Als je kampt met burn-out klachten of een medewerker dreigt uit te vallen dan wil je natuurlijk erger voorkomen. En zo goed- en snel mogelijk geholpen worden. Maar wat is goede hulp? Welke begeleiding is effectief? En wat zijn de wettelijke kaders? POWR-mensenwerk hanteert de STECR Werkwijzer.

STECR Werkwijzer
STECR (Stichting Expertisecentrum en Re-integratie) probeert hierop antwoorden te geven middels Werkwijzers. Behalve inhoudelijk adviezen, bieden ze ook een juridisch kader. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast. Bij de coaching/begeleiding van burn-out klachten, hanteert POWR-mensenwerk de Werkwijzer ‘Burn-out en Bevlogenheid’.

Op de pagina begeleiding volgens STECR Werkwijzer lees je meer over de Werkwijzer, hoe POWR-mensenwerk deze gebruikt en welke voordelen de inzet van onze A&O-psycholoog heeft.

Burn-out STECR Werkwijzer