“Ik wil me vooral richten op stress, burn-out en overbelasting binnen het onderwijs”

Yanouque Brouwer Nieuws

Mireille Rikken is arbeidsdeskundige en coach. Haar jarenlange ervaring in het onderwijs neemt ze mee in haar werk voor POWR-mensenwerk. Ze vertelt erover.


“Binnen POWR-mensenwerk ga ik aan de slag als coach voor bij stress, burn-out en overbelasting. Hierbij wil ik aangeven dat coachen geen therapie is. Bij therapie is er sprake van een hulpvraag bij coachen gaat het om een ontwikkelingsvraag. Deze traject kunnen prima naast elkaar lopen en kunnen elkaar versterken in goed overleg. Ik heb een ruime ervaring met de verschillende functies binnen het primair onderwijs en wil ik mij vooral richten op stress, burn-out en overbelasting binnen het onderwijs. Ik heb gezien en meegemaakt hoe moeilijk het is om collega’s binnen het onderwijs op een juiste manier te begeleiden en te ondersteunen in hun weg van herstel en de stappen richting werk.”

Wat is jouw visie?
“Ik ben in de overtuiging dat dit anders kan en moet. Een juiste samenwerking tussen cliënt, eventueel de behandelaar van de cliënt, leidinggevende, directie, bedrijfsarts is daarin van essentieel belang. Het zijn van arbeidsdeskundige en tevens coach maakt dat ik vanuit alle richtingen mee kan denken, praten, uitleggen, ondersteunen en adviseren. Dit voorkomt veel onbegrip, onduidelijkheid en het niet begrijpen wat er nu eigenlijk gezegd is. Vanuit deze gedachte is het dan ook essentieel dat ik in de eerste maand betrokken ben als herstelcoach als het gaat om een langdurige uitval en niet pas na een jaar als de eerstejaarsevaluatie heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk ontstaat er op de deze manier een win-win situatie voor alle partijen.”

Wat heeft jou bewogen dit te gaan doen?
“Als leerkracht heb ik ervaren hoe moeilijk het is voor een schooldirecteur om de juiste begeleiding te geven aan een collega die uitgevallen is. Veel heb ik zelf moeten doen en uitvinden. Ik wist niets van de wetgeving. Later in de rol van directeur heb ik mezelf beloofd dat ik het anders zou doen. Echter het begeleiden van de collega’s met langdurig uitval kostte mij erg veel tijd en voldeed absoluut niet aan hoe ik dit mezelf had voorgesteld. Het lukt mij niet de juiste begeleiding te geven, de waan van de dag overheerste. Er was weer een week voorbij en er was weer niets gebeurd. Dit voelde niet goed. Toen dacht ik: “Dit moet anders, maar hoe dan?” Hier ben ik over gaan nadenken en nu ben ik arbeidsdeskundige, re-integratiedeskundige en herstelcoach met als specialisatie onderwijs.”

Je hebt een coaching opleiding gevolgd, kun je hier iets over vertellen?
“Inmiddels heb ik de opleiding zo goed als afgerond. Ik ben nu een professioneel coach en ik werk vanuit het principe van strategisch coachen. Dit is een prachtige methodiek die werkt met een coachmatrix. Hierbij staat niet het probleem, maar het doel centraal. Dit uitgangspunt levert veel perspectief op omdat het aantal mogelijkheden bij doelgerichtheid veel groter is dan bij probleemgerichtheid. De mogelijkheden worden beschreven in de vorm van oefeningen en vragenlijsten die tijdens een coachtraject van nut kunnen zijn. Het strategisch coachen zet ik tevens in bij het acht-stappenplan bij stress en burn-out.”

Je hebt veel ervaring in het onderwijs, (hoe) neem je dat mee in je rol bij POWR-mensenwerk?
“Mijn ervaring vanuit het onderwijs zorgt er voor dat ik stressbestendig ben, snel kan schakelen, in staat ben om met veel verschillende zaken tegelijk bezig te zijn. Daarnaast heb ik in mijn functie als leerkracht, coördinator en directeur veel gesprekken op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen gevoerd. Gesprekken in rollen zoals informateur, begeleider, adviseur en beslisser zijn mij niet vreemd. Deze ervaringen neem ik zeker ook mee naar POWR-mensenwerk.”