Rouw- en verliesbegeleiding

Yanouque Brouwer Nieuws

Vrijwel iedereen krijgt in het leven in meer of mindere mate te maken met rouw- en verlies-ervaringen. Dat kan een overlijden van een dierbare zijn maar bijvoorbeeld ook een scheiding, verlies van gezondheid of verlies van werk. Bij een re-integratietraject wordt, wanneer er sprake is van een vorm van rouw, aandacht besteed aan rouw- en verlies.

Yra Zwartendijk vertelt: “Ik spreek veel mensen met verlies; verlies van werk, financiën, een partner. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het verlies en te onderzoeken wat nodig is om het verlies te integreren in het leven. Door stil te staan bij het verlies en ruimte te geven aan dit proces kan worden voorkomen dat een werknemer langdurig gaat verzuimen. Als er sprake is van gezondheidsklachten en verlies van lichaamsfunctie kan dat ertoe leiden dat iemand zijn baan kwijtraakt met alle gevolgen van dien. Verlies van werk is dan geen keuze, maar overkomt je en je moet leren dealen met de consequenties. Maar ook een scheiding heeft enorm veel impact op iemand zijn leven. Gevoelens van falen, boosheid en verdriet kunnen opspelen. Het kan zijn dat je ergens anders moet gaan wonen, kinderen minder ziet, er minder inkomsten zijn enz.

Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan dit proces, zodat de werknemer zich gehoord voelt en met de juiste ondersteuning weer stappen kan zetten gericht op de toekomst. Het preventief inzetten van begeleiding kan ervoor zorgen dat langdurig verzuim wordt voorkomen en kosten worden bespaard.”

Binnenkort start Yra Zwartendijk met een verdiepende opleiding Rouw en Verliesbegeleiding zodat we onze klanten nog beter in het proces van verlies en rouw kunnen ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie over de begeleiding bij rouw en verlies.