Thema in beeld: Rouw & Werk

Nino Nieuws

Bij rouw denk je al snel aan verlies door het overlijden van een dierbare. Echter zijn er veel meer verliessituaties die een rouwproces kennen. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van gezondheid, verliezen van een baan, een relatiebreuk of het moeten afstaan van een kind. De omstandigheden zijn dus voor iedereen anders en dit maakt ieder rouwproces uniek.

Rouwen is een zwaar proces. Het is een chaos tussen verlies, herstel en het uitvoeren van de rouwtaken. Er zijn veel theorieën en modellen ontwikkeld om het rouwproces in kaart te brengen. Een voorbeeld van een model dat verder ingaat op de rouwtaken is het 4 rouwtakenmodel van William Worden, Amerikaans rouwdeskundige. Deze theorie gaat ervan uit dat een rouwende met de volgende 4 taken te maken heeft (Worden, 2009):

 • Het verlies aanvaarden
 • De pijn doorstaan
 • Aanpassen aan een leven waar de overledene of datgene dat je verloren bent geen deel meer van uitmaakt
 • Het verlies een plek geven en opnieuw betekenis te kunnen geven aan je leven

De volgorde van deze 4 taken is wederom voor iedereen anders en niet iedereen zal alle taken kunnen of moeten volbrengen. Ook zit er aan dit proces geen tijd verbonden. Het rouwtakenmodel kan wel houvast, en inzicht geven in hoe een rouwproces eruit kan zien.

Als je vastloopt in je rouwproces kunnen er fysieke en/of emotionele klachten ontstaan. Waardoor je minder goed kan functioneren. Denk daarbij aan:

 • Lichamelijke pijn
 • Vermoeidheid
 • Slechte concentratie
 • Vergeetachtigheid
 • Emotionele buien

Wat rouwen betekent voor iemands werkleven is dus ook per persoon verschillend. Iemand die rouwt kan sneller geïrriteerd reageren, afspraken vergeten, meer fouten maken, slecht of zelfs niet kunnen werken door lichamelijke klachten. Rouwen kan hierdoor gevolgen hebben voor de hoeveelheid en het soort werk dat een persoon kan verrichten.

Uit onderzoek van de vakbond CNV blijkt dat 1 op de 10 werkenden die een dierbare heeft verloren, een burn-out krijgt door de combinatie rouw en werk. Daarbij gaf 21% van de ondervraagden aan te weinig steun te krijgen van zijn/haar werkgever om goed te kunnen functioneren. Een kwart kan langere tijd niet goed functioneren. Dit onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep van 1.100 werkenden. 

Daartegenover kan een werkomgeving wel een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het rouwproces. Werk kan zorgen voor:

 • Structuur en ritme
 • Sociale steun 
 • Afleiding
 • Voldoening

Rouw- en verliesbegeleiding

Rouw is een normale reactie op verlies. Als je rouwt, leer je te leven met verlies. Echter als er signalen zijn voor het vastlopen in een rouw- of verlieservaring, waardoor er een uitval dreigt of al is ontstaan, dan is het waardevol om de hulp in te schakelen van een rouw- en verliesbegeleider.

Bij Radmer houdt rouw- en verliesbegeleiding een effectieve aanpak in van het verlies. Elk traject is maatwerk, in combinatie met overeenkomende thema’s die van belang zijn bij rouw en verlies. De begeleiding kan starten op initiatief van een werknemer, leidinggevende of bijvoorbeeld een bedrijfsarts. 

Deze begeleiding geeft structuur in de chaos, het geeft rust en vergroot het probleemoplossend vermogen van de klant. Maar het belangrijkste is dat het ruimte geeft aan verdriet. Rouwverwerking hoef je niet alleen te doen!

Lees meer over hoe wij jou of jouw werknemer verder kunnen helpen met rouw- en verliesbegeleiding op de pagina’s: 

Rouw & Verlies voor werknemers en Rouw & Verlies voor werkgevers