Vergrijzing in Nederland

Dion Nieuws

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking is een van de meest urgente problemen op het gebied van demografie. Naar verwachting is in 2040 het percentage 65-plussers gestegen van 16% naar 22%. Wat betekent dit voor bedrijven?

Werkgevers moeten zich ervan bewust zijn dat een vergrijzend personeelsbestand andere behoeften met zich meebrengt. Werknemers hebben mogelijk meer flexibele werkuren of een geschiktere werkomgeving nodig. Werkgevers moeten ook nadenken over hoe ze kunnen inspelen op de veranderende fysieke en mentale capaciteiten van hun werknemers naarmate ze ouder worden.

De Nederlandse regering heeft onlangs aangekondigd iets te gaan doen aan de vergrijzende beroepsbevolking in Nederland. Het probleem is dat er niet genoeg jonge mensen zijn om de vergrijzing te vervangen.

Vergrijzing onder werknemers in Nederland kan worden gezien als een wereldwijde trend, maar komt vaker voor in Europa. Naar schatting zal er in 2020 een tekort zijn van 1 miljoen werknemers in Europa als gevolg van de vergrijzing.

Dit artikel geeft enkele tips voor bedrijven hoe ze hun personeel efficiënter kunnen inzetten:. 

Stimuleer de inzetbaarheid van oudere werknemers via gezondheidsbeleid. 

Een gezonde leefstijl kan energie geven en klachten voorkomen. Dit zal zeker een verschil maken naarmate medewerkers ouder worden. Een stimulans van een werkgever kan net de boost zijn die een werknemer nodig heeft. Dit zijn uw opties:

  • Een goed begin is hoe u de risico’s en behoeften van oudere werknemers in kaart brengt. 
  • Preventief medisch onderzoek 
  • Beweegprogramma, het lichaam wordt minder soepel naarmate de leeftijd vordert. Lichaamsbeweging vertraagt dit proces. Lichaamsbeweging is goed voor zowel het  lichaam als de geest. Door het opzetten van een beweegprogramma vergroot u de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Maak werk draagbaar en divers

Eentonig werk maakt de geest minder wendbaar. Door de taakvariatie te vergroten, houdt u oudere werknemers alert, vergroot u de taakvariatie en vermindert u de werkdruk. Hoe doet u dat? 

  • Roteer medewerkers over posities. Dit vermindert de repetitieve last voor productiebedrijven. In een kennisorganisatie kunt u de mentale flexibiliteit van uw medewerkers vergroten. Daarnaast kunnen medewerkers kennismaken met andere aspecten van uw bedrijf en diensten.
  • Rotatie hoeft niet per se binnen uw bedrijf te zijn. In sommige sectoren kan ook de tijdelijke uitwisseling van werknemers tussen bedrijven een nieuwe impuls geven.
  • Is de taakbelasting voor verschillende functies erg verschillend? Laat vervolgens twee medewerkers samen aan een lichte en een zware taak werken door de helften te splitsen.
  • Hoewel het leervermogen op latere leeftijd afneemt, staan veel ouderen open voor nieuwe impulsen. Door gerichte omscholing worden kunnen ze veelzijdiger binnen de organisatie ingezet worden en houden ze de geest scherp.
  • Wanneer een oudere werknemer richting pensioen gaat, geeft hij zijn kennis graag door aan zijn opvolger. Voor medewerkers kan deze kennisoverdracht een waardevol einde van hun loopbaan betekenen. Deze coaching kan daarmee een belangrijke rol gaan spelen vóór de pensionering. Bijvoorbeeld voor medewerkers die de fysieke belasting niet meer aan kunnen. Dit brengt een nieuw keerpunt in de loopbaan van uw medewerkers en houdt u als organisatie deze waardevolle kennis aan boord.