Persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, functioneren

Het succes van een onderneming wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de menselijke factor. Naast kennis en kunde spelen persoonlijkheid, persoonskenmerken en interpersoonlijke kenmerken een doorslaggevende rol bij het realiseren van het bedrijfssucces. Dit geldt voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers. De ontwikkeling van een organisatie kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van individuele ontwikkeling van mensen. Radmer Mens en Werk helpt medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk ontwikkeltraject
Een persoonlijk ontwikkeltraject kan starten op initiatief van een medewerker, leidinggevende of bijvoorbeeld een bedrijfsarts als er uitval dreigt te ontstaan. Ook kan een traject ingezet worden als organisatiewensen niet meer optimaal aansluiten bij de actuele ontwikkeling van een medewerker.

Onze aanpak bij een persoonlijk ontwikkeltraject
Hoewel trajecten een hele diverse inhoud kennen, hebben ze een aantal belangrijke overeenkomsten. Centraal uitgangspunt is maatwerk, geen mens is gelijk, geen ontwikkelingsvraag is daarom hetzelfde.
De meeste trajecten bestaan uit circa 5-8 gesprekken binnen een trajectduur van circa 4-6 maanden. Van tevoren worden duidelijke ontwikkeldoelen geformuleerd.

Voorafgaand aan de start van een persoonlijk ontwikkeltraject vindt altijd een intakegesprek plaats. Hierin worden de (on)mogelijkheden, kwaliteiten, belemmeringen en ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een offerte opgesteld voor een passend traject.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op. Bel ons op 0314-381382 of e-mail naar mensenwerk@radmergroep.nl.