Samenwerken, teamontwikkeling en conflicten

Het succes van een onderneming wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de menselijke factor. Naast kennis en kunde spelen een goede samenwerking, persoonlijkheid, persoonskenmerken en interpersoonlijke kenmerken een doorslaggevende rol bij het realiseren van het bedrijfssucces. Dit geldt voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers. Een goede samenwerking is van levensbelang voor iedere organisatie. Radmer Mens en Werk, heeft ruime ervaring met de verbetering van samenwerking, teamontwikkeling, leidinggeven en bemiddeling bij conflicten.

Een traject kan starten op initiatief van een medewerker, leidinggevende of bijvoorbeeld een bedrijfsarts als er uitval dreigt te ontstaan. Ook kan een traject ingezet worden als organisatiewensen niet meer optimaal aansluiten bij de actuele ontwikkeling van teams en individuele medewerkers. “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”

Onze aanpak
Hoewel de trajecten een hele diverse inhoud kennen, hebben ze een aantal belangrijke overeenkomsten. Het gaat om de samenwerking tussen mensen, hierbij is er sprake van leidinggeven, optimalisatie en soms conflicten. Centraal uitgangspunt is maatwerk, geen mens is gelijk, geen ontwikkelingsvraag is daarom hetzelfde. De trajecten kennen een kort, intensief en daardoor effectief karakter. In tegenstelling tot “standaard trainingen” wordt er optimaal aangesloten bij bestaande kennis en kunde en wordt de kern van het probleem aangepakt. Vooraf worden duidelijke ontwikkeldoelen geformuleerd.

Voorafgaand aan de start van een traject vindt altijd een intakegesprek plaats. Hierin worden de (on)mogelijkheden, kwaliteiten, belemmeringen en ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een offerte opgesteld voor een passend traject.

Radmer Mens en Werk biedt diverse samenwerkingsprogramma’s aan. Klik op het programma voor meer informatie.

Samenwerking en teamontwikkeling: Effectief samenwerken door aanspreken en optimaal benutten van de persoonlijk kracht van mensen. Door teamrol- en teamontwikkeling komen we tot een krachtige en duurzame samenwerking.

Bemiddeling bij conflicten / Mediation: Onpartijdige bemiddeling, objectieve analyse, zoeken naar oplossingen en herstel van de werkrelatie. Voorkomen van escalatie, verzuim en juridische kosten.

Meer weten?
Wil je meer weten over een van de ontwikkelprogramma’s? Of wil je je aanmelden voor een programma? Benieuwd naar de kosten? Neem gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen via mensenwerk@radmergroep.nl.