Thema’s werkgever

Wij bieden advies en coaching aan mensen, gericht op hun loopbaan en levenswijze. We zoeken naar mogelijkheden om verbetering tot stand te brengen, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Voor uw werknemers hebben wij dit onderverdeeld in vier categorieën.

Op welk gebied kunnen wij u helpen?

Loopbaan & Ontwikkeling

Het succes van een onderneming wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de menselijke factor. Daarnaast speelt werk een belangrijke rol in het leven van een ieder. Werkgever en werknemer hebben alle belang bij een optimale match. Naast kennis en kunde spelen persoonlijkheid, persoonskenmerken, interpersoonlijke kenmerken en interesses een doorslaggevende rol bij het vinden en behouden van een passende baan.

Of het gaat om loopbaancoaching, beroepskeuzeonderzoek, sollicitatietraining of outplacement. De specialisten van Radmer Mens en Werk maken werk van krachtige loopbanen.

Stress & Burn-out

Ervaart je werknemer klachten door stress, overbelasting en burn-out? Je wilt natuurlijk dat deze klachten het liefst zo snel mogelijk verdwijnen en dat je werknemer weer energiek aan de slag kan gaan. Om onnodig verzuim te voorkomen en een spoedig, duurzaam herstel te realiseren is een adequate en passende begeleiding belangrijk.

De coach van Radmer Mens en Werk hanteren een integrale aanpak, de persoons-thuis- en werk aspecten worden in een gezamenlijk perspectief geplaatst. De begeleiding van Radmer Mens en Werk kan goed naast de begeleiding van een psycholoog plaatsvinden of hierop aansluiten. Op basis van het intakegesprek wordt een plan van aanpak voorgesteld, waarna de begeleiding direct start.

Rouw & Verlies

Onze begeleiding richt zich op de werknemer die te maken heeft met een ingrijpend verlies, zoals bij een overlijden, verlies van gezondheid of werk. Maar ook wanneer de werknemer te maken heeft met een scheiding kan er sprake zijn van een verlies.

Het is belangrijk om de werknemer de juiste aandacht te geven, stil te staan bij het proces van rouw en te onderzoeken wat werknemer nodig heeft in deze fase van zijn leven. Met onze aanpak ondersteunen we zowel werknemer en werkgever. We zorgen ervoor dat werknemer weer stevig in zijn schoenen staat en regie kan nemen over zijn leven om te voorkomen dat hij minder productief is en (langdurig) gaat verzuimen.

Vitaliteit & Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare werknemers zijn een kostbaar goed. Het is dan ook van groot belang dat uw werknemers zowel op fysiek als mentaal vlak vitaal zijn. Immers een vitale werknemer kan goed presteren en hoeft niet te verzuimen.

Met onze aanpak ondersteunen we de werknemer om zijn leefstijl positief te beïnvloeden, de inzetbaarheid te vergroten, het verzuim te voorkomen of te verminderen.

De werknemer kan binnen een paar dagen terecht op een van onze locaties bij u in de buurt.