Rouw & Verlies

Rouw en verliesbegeleiding houdt een effectieve aanpak in van het verlies. De begeleiding kan starten op initiatief van een werknemer, leidinggevende of bijvoorbeeld een bedrijfsarts als er signalen zijn voor het vastlopen in een rouw of verlieservaring, waardoor er uitval dreigt of al is ontstaan. Wanneer een werknemer te maken krijgt met een ingrijpend verlies, zoals bij een overlijden, een scheiding, bij het verlies van gezondheid of werk, dan is het waardevol om rouw en verliesbegeleiding in te zetten. Verliesbegeleiding bevordert het rouwproces en tijdig inzet kan uitval voorkomen of ziekteverzuim verkorten.

Onze aanpak bij rouw en verliesbegeleiding
Het is bij rouw en verliesbegeleiding van belang aan te sluiten bij waar de klant staat in zijn proces. De behoefte van de klant is het uitgangspunt. De begeleiding is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven door spanningsbronnen te verlagen en krachtbronnen te vergroten. Elk traject is maatwerk, maar in ieder traject zullen overeenkomstige thema's aan de orde komen die van belang zijn bij rouw en verlies. We starten met het in kaart brengen van de aandachtsgebieden en maken een gedegen analyse. Op basis hiervan volgt een voorstel.

De volgende onderwerpen zullen aanbod komen:

 • Bewustwording van de impact en de gevolgen van het verlies
 • Het beter leren omgaan met het verlies (coping)
 • Je veerkracht vergroten
 • Aandacht voor het afscheid nemen, laagje voor laagje loslaten, en het opbouwen van een nieuw leven
 • Aandacht voor het vergroten van steun uit je omgeving
 • Stilstaan bij je nieuwe identiteit, wie ben ik in deze nieuwe situatie?
 • Balans: tijd nemen om te rouwen en afleiding zoeken
 • Spanningsbronnen signaleren en verminderen en je krachtbronnen versterken
 • Ontspanning
 • Ontlading van emoties
 • Het ondersteunen bij praktische zaken

De gesprekken geven structuur in de chaos, het geeft rust en vergroot het probleemoplossend vermogen van de klant. Maar het belangrijkste is dat het ruimte geeft aan het verdriet en niet onderdrukt wordt. Hiermee wordt voorkomen dat het zich fysiek vastzet en later alsnog voor problemen gaat zorgen. We zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons leven, maar we hoeven het niet alleen te doen!

Heeft u een vraag over een van onze diensten? Of over iets anders met betrekking tot werk of carrière? Wij helpen u met al uw vragen. Kom langs op een van onze locaties of neem contact met ons op.

We zijn te bereiken op 0314-381382 of via mensenwerk@radmergroep.nl.