Stress & Burn-out

Heeft u een werknemer die veel stress ervaart, een kort lontje heeft, minder goed presteert en wilt u graag meer grip hebben op het ( mogelijke ) verzuim van uw werknemer? Maak dan gebruik van onze Stress & Burn-Out coach. Een adequate en snelle begeleiding van uw werknemer kan ervoor zorgen dat duurzaam herstel wordt bespoedigd en onnodig verzuim wordt voorkomen.  

De coach van Radmer Mens en Werk hanteert een integrale aanpak, de persoons-thuis- en werk aspecten worden in een gezamenlijk perspectief geplaatst. De begeleiding van Radmer Mens en Werk kan goed naast de begeleiding van een psycholoog plaatsvinden of hierop aansluiten.

De werknemer kan binnen een paar dagen terecht op een van onze locaties  in de buurt. Op basis van het intakegesprek wordt een plan van aanpak voorgesteld, waarna de begeleiding direct start.

Image

De begeleiding bij burn-out, stress en overbelasting, bestaat uit het terugwinnen van de regie over het leven. In onze begeleiding hebben wij een duidelijke focus op het voorkomen en beperken van verzuim. Middels gesprekken, oefeningen en opdrachten werken we aan het vergroten van de belastbaarheid, leert werknemer omgaan met zijn klachten en krijgt hij beter inzicht in:

 • De oorzaak en gevolgen van chronische stress
 • Balans vinden belasting en belastbaarheid
 • Energiebronnen en energievreters
 • Je coping mechanisme en hoe je dat anders kunt inzetten zodat je weer met plezier kunt gaan werken
 • Balans tussen werk en privé
 • Eventuele aanpassingen aan het werk of de werkvloer
 • In enkele gevallen is een andere functie passender. Met een andere baan (binnen je huidige organisatie, of een ander bedrijf) kan soms terugval worden voorkomen
RESULTAAT BURN-OUT COACHING

Bij de begeleiding door de coach van Radmer Mens en Werk wordt niet alleen naar de negatieve aspecten van het werk gekeken, maar juist ook de positieve aspecten van het werk versterkt. Mede hierdoor is de begeleiding effectief en het herstel duurzaam. Na de begeleiding heeft de werknemer:

 • Meer energie, kracht en plezier
 • Inzicht in zijn valkuilen en belemmerende overtuigingen
 • Een gezond en realistisch duurzaam perspectief
 • In staat om zijn grenzen te herkennen en aan te geven
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Een betere balans tussen werk en privé
Werkwijze Coaching gericht op herstel en vitaliteit:

Gemiddeld vinden er 10 gesprekken van een uur plaats met een doorlooptijd van 6 maanden. Na 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats en wordt het vervolg van het traject besproken. Bij de start van de coaching wordt gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst die inzicht geeft in waar de begeleiding op gericht moet zijn. 

In de eerste fase van het traject gaan we aan de slag met:

 • Psycho- educatie over de oorzaak en de gevolgen van chronisch stress
 • Herkennen en stopzetten van het roofbouwproces
 • Leren ontspannen en bijtanken om het lichamelijke herstel te bevorderen
 • Werken aan mentaal herstel

In fase 2, gaan we werken aan de opbouw van de vitaliteit en het verbeteren van het zelfmanagement zodat de balans tussen inspanning en ontspanning duurzaam hersteld

Dit doen we door

 • Inzichtelijk te maken wat energie geeft en waar de energielekken zitten
 • Grenzen te herkennen en leren aan te geven
 • Kwaliteiten en valkuilen in beeld brengen
 • Voorbereidingen treffen gericht op re-integratie

In de laatste fase van het coachtraject zoomen we in op het opbouwen van de conditie,  het langzaamaan weer oppakken van taken en zorgen we dat het herstel duurzaam is.

Hierbij maken we gebruik van de volgende interventies:

 • Verbeteren van de conditie
 • Gecontroleerde opbouw van de re-integratie in tijd en inhoud van werkzaamheden eventueel in samenspraak met de leidinggevende en bedrijfsarts
 • Leren managen van de werkzaamheden
 • Zorgen voor het behoud van herstel en het voorkomen van hernieuwde uitval

We zijn te bereiken op 0314-381382 of via mensenwerk@radmergroep.nl.